Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

2. duben


2.4.   Svatý František z Pauly
Žil v 15. - 16. století. Narodil se roku 1437 v městečku Paola u Neapole. V mládí onemocněl a rodiče slíbili, že ho dají do františkánského kláštera, pokud se uzdraví. Uzdravil se a rodiče slib splnili. Když bylo Františkovi 13 let, vstoupil do kláštera v San Marku, kde pomáhal v kuchyni. Všechna cvičení řeholníků svědomitě plnil, ale v klášteře nezůstal. Vykonal pouť do Říma a do Assisi a odešel na šest let do jeskyně v horách Kalabrie. Přidalo se k němu ještě několik mnichů, založili komunitu, z níž se postupem času vyvinul řád "nejmenších bratří", zvaných také "pauláni". Složili obvyklý slib chudoby. čistoty, poslušnosti a navíc slib "stálého postu". Měli zakázáno maso a všechny živočišné pokrmy. K odůvodnění postu píše svatý František z Pauly :"Když se tělo postí, duch se očisťuje, mysl pozdvihuje, tělo duchu podrobuje, srdce pokořuje; pak žádostivost již nenalézá úrodné půdy, oheň žádostivosti hasne a místo něho se rozžehne světlo čistoty". František byl sice přísný, ale pokorný, laskavý a konal zázraky. Lidé ho měli rádi, protože vařil z různých bylinek účinné léky pro ně i pro dobytek a vždy jim uměl moudře poradit. Chodili k němu na radu kardinálové, králové i papežové. Král Ludvík onemocněl a povolal svatého Františka, aby k němu jel a uzdravil ho. Sliboval mu za to velké bohatství. František nechtěl, ale když mu to poručil papež, odhodlal se krále navštívit. Ten se velice zaradoval, když světce uviděl a těšil se, že mu František vyprosí zdraví a dlouhý život. František mu však odpověděl, že jeho život se chýlí ke konci a že je třeba připravit se na smrt. Ludvík se zarazil, ale přijal ho se vší úctou. Aby ho vyzkoušel, zkusil mu dát různé drahocenné dary. František je všechny odmítl a král tak poznal, že je to skutečný světec. Od té doby činil upřímné pokání - býval krutý a měl z toho opravdu špatné svědomí, smířil se s korunním princem Karlem, denně s Františkem rozmlouval a nakonec pokojně zemřel v jeho náručí. Princ Karel VIII., Ludvíkův nástupce, žil zpočátku rozmařile, ale působením Františkovým začal žít jako opravdový křesťan. Ludvíkova dcera Johana z Valois se stala řeholnicí a založila řád "Zvěstování Panny Marie". Karel VIII. spolu s Františkem založil několik klášterů řádu nejmenších bratří v Plessis, Amboise, Paříži a jinde. František byl Karlovým rádcem 25 let a 2. dubna 1507 na Velký pátek zemřel v Plessis-les Tours. Na Velikonoční pondělí byl pohřben, ale protože byl jeho hrob často zaplavován blízkou řekou, za nějakou dobu ho znovu vykopali a tu našli jeho tělo neporušené. Ale dodnes se tělo nezachovalo, protože bylo spáleno za hugenotských válek.
Je patronem :
poustevníků, námořníků, lodních důstojníků, cestujících, turistů, vodáků, proti požáru, proti manželské neplodnosti, ochránce proti moru, /vegetariánů, bylinářů, alternativních lékařů/*
Atributy:
je zobrazován v řádovém hábitě s kapucí, s holí a nápisem CHARITAS.
Podle 1, 2 aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.