Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

6. duben

6.4.   Svatý Notger (Notker) Balbulus (Koktavý)
Žil v 9. - 10. století. Narodil se ve významné rodině ve Švýcarsku a od dětství trpěl výsměchem spolužáků a kamarádů kvůli svému koktání. Přesto dosáhl velkého vzdělání, studoval v klášterní škole v St. Gallen spolu s blahoslaveným Tuotilem. Notker vstoupil jako mnich do benediktinského kláštera v St. Gallen (svatohavelského kláštera). Zde působil jako knihovník a staral se o hosty. Byl skromný, moudrý a laskavý, proto u něj mnozí hledali radu, povzbuzení a útěchu v nemoci. Měl sice přízvisko "Koktavý", ale ti, kdo ho znali, mu říkali dobrý Notker.
Sám císař Karel III. ho učinil svým rádcem. Když jednou totiž přijel císař se svou družinou do kláštera, jeho dvorní kaplan viděl Notkera jak se modlí a pohrdlivě řekl :"Toto je prý nejučenější muž celé říše. Já mu však dám otázku, na které ztroskotá celá jeho moudrost." Obrátil se k světci a zeptal se ho :"Pověz mi, co právě teď dělá Bůh v nebi ?" Notker jakoby nic odpověděl :"Dělá to, co dělal vždy : pokorné povyšuje a pyšné ponižuje." Dvořané se smáli a kaplan zrudl a rychle odešel. Na zpáteční cestě se chtěl vyšvihnout na koně, ale kůň se splašil a shodil ho. Kaplan zůstal ležet na zemi s odřenou tváří a zlomenou nohou. Odnesli ho do kláštera, kde se mu přes veškerou péči rána na noze stále nemohla vyléčit. Ošetřovatelé mu radili, aby poprosil Notkera o odpuštění, toho však pro svou pýchu dlouho nebyl schopen. Až když byly bolesti nesnesitelné, prosil s pláčem bratry : "Zavolejte ke mně nehodnému zbožného Notkera, aby mi odpustil a požehnal mi !" Světec hned přišel, nemocnému odpustil, modlil se za něj a kaplanovi se hned ulevilo. Za několik dní byl úplně zdráv na těle i na duši.
Notker byl jinak aktivní hlavně jako učitel a jako básník a hudební skladatel. Dokončil Erchanbertovu kroniku (816), uspořádal martyrologium a je považován za autora sbírky legend a anekdot, nazvané "Gesta Caroli Magni ". Množství prací připisovaných jemu stále roste. Složil asi 50 sekvencí, což byly svatodušní zpěvy Alleluja před evangeliem, upravené přes dovedně harmonizovanou sérii tónů tak, aby k tónům pěkně seděly oddělené latinské slabiky. Říká se, že složil i válečnou píseň křižáků "Uprostřed života jsme v smrti" (Media vita in morte sumus), ale jejím autorem bude pravděpodobně někdo jiný. Notker přivedl klášter k velkému rozkvětu. Zemřel 6. dubna 912 a jeho ostatky jsou dodnes na jemu zasvěceném oltáři v dómě v St Gallen.
Byl blahořečen v 1512.
Je patronem :
/básníků, hudebních skladatelů, koktavých, obětí posměchu/*
Atributy:
je zobrazován jak sedí před svou celou, a naslouchá klapání mlýnského kola, Podle 1., 2. aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.