Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

4. duben

4.4.   Svatý Isidor Sevillský
Žil v 6. - 7. století. Narodil se kolem roku 560 v Cartageně ve Španělsku. Rodiče mu brzy zemřeli a vychovával ho starší bratr, sv. Leander. Isidor se zpočátku nechtěl moc učit, i když byl velmi nadaný, ale jednou se při toulkách městem zastavil se u studně. Zaujaly ho hluboké zářezy na hřídeli a prohlubeniny na kamenném okraji studny. Jedna žena si tam zrovna přišla pro vodu a Isidor se jí ptal, jak vznikly. Žena mu odpověděla : "Zářezy způsobil provaz, stále se navíjející na hřídel a jamky v kameni vyhloubila voda." Isidor nad tím dlouho přemýšlel a sám pro sebe si řekl : "Co všechno dovede vytrvalost. I kámen se vydlabe kapkou vody často dopadající a tvrdé dřevo se vydře každodenním navíjením provazu. Proč bych já s pomocí Boží nedosáhl velké učenosti, budu-li stále pracovat !" Od té doby se Isidor horlivě učil a cvičil v sebeovládání. Stal se knězem a postavil se proti ariánským bludům Leovigilda, visigótského krále. Leovigild pronásledoval katolické kněze, některé uvěznil a Isidorova bratra, biskupa Leandra, poslal do vyhnanství. Leander se za nějaký čas vrátil a Isidor odešel do kláštera. Když Leander zemřel, Isidor byl zvolen biskupem v Seville namísto něj. Obyvatelé měli radost, protože věděli o jeho učenosti a horlivosti. Isidor zakládal školy a ústavy na výchovu mládeže, staral se o kláštery, o nemocné a chudé. Odpíral si každé pohodlí a ke všem se choval laskavě, velkoryse a trpělivě, takže překonával i zatvrzelé lidi. Mnoho ariánů se jeho působením vrátilo do katolické církve. Svými listy a spisy, obhajujícími katolickou víru, byl znám po celé zemi i v cizině. Své bohaté vědomosti, získané v mládí, použil při psaní mnoha knih, věnovaných nejen teologii, ale i hvězdářství a historii. Sestavil naučný slovník obecných vědomostí. Pro všechny tyto zásluhy byl zařazen mezi církevní učitele. Když cítil, že se blíží jeho smrt, rozdal všechno, co mu ještě zbývalo, odpustil všem dlužníkům a za všeobecného zármutku zemřel 4. dubna 636.
Je patronem :
Španělska, počítačových techniků, lidí, pracujících na počítači, internetu, žáků, studentů,
Atributy:
kniha, pero, je zobrazován jako sedící biskup. Podle 1.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.