Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní NEMOCI
A Za pacienty s    AIDS :
Alois Gonzaga 21.6.
Peregrin z Laziosi 1.5. - onemocněl rakovinou (= nevyléčitelná nemoc jako AIDS). Noc před operací strávil v modlitbě; té noci přijal vizi Krista, který ho zhojil dotekem. Druhý den ráno našel svou rakovinu úplně vyléčenou.
Terezie z Lisieux 1.10.
Za ošetřovatele nemocných s    AIDS :
Alois Gonzaga 21.6.
Za lidi, kteří podstoupili    AMPUTACI :
Antonín Paduánský 13.6
   /ASTMATIKŮ, proti ASTMATU/* :
/Bernadeta Soubirousová 16.4./* - od dětství trpěla astmatem.
B Proti    bolestem BŘICHA :
Agapitus 18.4.
Blažej
Karel Borromejský 4.11
Erasmus 2.6.
Emerenciána 23.1.
Proti    bolestem HLAVY :
Anastázie ze Sirmia 15.4. (25.12)
Atanáš (Athanasius) 2.5
Bibiána 2.12
Lufthilda - Je ochránkyní proti bolestem uší a hlavy, v Luftelbergu se nemocní dotýkají bolavých uší Lufthildiným stříbrným vřetenem pro odstranění bolestí.
Kateřina Sienská 29.4.
Koleta - je patronkou proti bolesti hlavy.
Petr Damiani - je ochráncem proti bolestem hlavy.
Štěpán 26.12.
Vincenc Ferrero 5.4.
Proti    bolesti KOLEN :
Roch z Montpellieru 16.8
Proti    bolestem v KRKU : - viz proti kašli.
Proti    bolesti NOHOU :
Romedius
Servác 13.5.
Proti bolestem    PRSOU :
Anastázie ze Sirmia 15.4. (25.12)
Proti    bolesti nohou a RUKOU :
Amalberga (Amalburga) 10.7.
Burkhard
Fridolín
Proti    bolestem UŠÍ :
Aurélie
Kornelius 16.9.
Lufthilda
Polykarp ze Smyrny 23.2.
Proti    bolestem ZAD :
Tomáš 3.7.
Proti    bolesti ZUBŮ :
Alžběta Uherská 31.10.
Apolonie 9.2. - asi v roce 249, kdy dosáhla již vysokého věku, byla spolu s několika dalšími věřícími zajata hrubými pohany a krutě ztrýzněna. Pohané vyrazili nebo vytrhali kleštěmi Apolonii všechny zuby a pak jí rozbili čelisti. Potom prý byla zaživa upálena ve velkém ohni v Alexandrii. Brzy po její smrti se rozšířila úcta k mučednici Apolonii po celém Východě a později i v Evropě. Je patronkou zubních lékařů a proti bolestem zubů.
Blažej - je ochráncem proti bolesti zubů. Odvozuje se to zřejmě od toho, že když zachránil chlapce ve vězení před udušením, vztahuje se to na celou ústní dutinu a krk. Mimoto přímluva svatého Blažeje je všeobecně velice účinná.
Ida z Nivelles 12.12.
Kea (Kenan) 5.11.
Kryštof 24.7
Medard 8.6.
Osmund 4.12.
Romedius 15.1. - pocházel ze šlechtického rodu. Zděděný majetek daroval a potom se vydal na pouť. Usadil se u Sanzena v tridentské provincii a žil tam do smrti jako poustevník. O jeho životě je jen málo zpráv, z nichž mnohé jsou legendy. Ani se přesně neví kdy žil, buď v 7. nebo v 11. stol., ale už odedávna je vzýván jako ochránce proti bolestem zubů ( a proti horečce, nebezpečí na moři, neštěstí atd...). Na místě Romediovy poustevny stojí nyní poutní kostel.
Proti    bolesti ŽALUDKU :
Brikcius (Brice) 13.11.
Timotej 26.1.
Karel Borromejský 4.11
Erasmus 2.6.
Emerenciána 23.1.
Wolfgang 31.10.
D Proti    DĚTSKÝM NEMOCEM :
Aldegunda 30.1.
Gothard 5.5
Pharaildis (Verylde) 4.1.
Proti    DNĚ :
Gothard 5.5
Julián
Suplicius - je ochráncem proti dně.
Ondřej 30.11
Za   DOBROU HODINKU SMRTI:
Barbora 4.12
Dismas - lotr 25.3.
Při    DUŠENÍ :
Blažej 3.2 - za jeho pobytu ve vězení uvázla jednomu uvězněnému chlapci v krku rybí kost a on ho svou modlitbou zachránil od smrti udušením. Jinde se říká, že byl lékařem a kosti ho sám zbavil.
Proti    DUŠEVNÍM CHOROBÁM :
Jiljí
Petr 29.6.
/Teodozius/* - žil koncem 5. století a vybudoval z jeskyní domovy a místa odpočinku mimo jiné i pro pomatené lidi.
Štěpán 26.12.
E Proti    EPIDEMIÍM (MORU) :
Antonín Paduánský 13.6
Barbora 4.12
Blažej - je patronem proti moru
Jenovéfa - vzývá se proti moru, žila v 5. století.
František z Pauly 2.4.
Gerald z Maya - Je vzýván jako ochránce proti moru, protože kolem roku 665 prý zavládl hlad. Lidé chtěli místo hladu raději snášet mor a žádali proto opata, aby o to modlil k Bohu. Gerald se zdráhal vyhovět této hrozné žádosti, ale lid sám o to snažně prosil Boha. Mor skutečně vypukl a dvě třetiny obyvatelstva na něj zemřely.Ti, kdo přežili, nalezli prý ochranu pod Geraldovým pláštěm, který se stále zvětšoval.
Kajetán 7.8
Karel Boromejský 4.11
Kateřina Sienská 29.4.
Kryštof 24.7
Roch z Montpellieru 16.8
Rozálie
Šebestián
Při    EPILEPSII (PADOUCNICI) :
Bibiána 2.12 - prach ze sloupu, u kterého byla Bibiána ubičována k smrti a máta z jejího hrobu se až do 18. století používala proti padoucnici (epilepsii), je patronkou proti epilepsii.
Jiljí 1.9.
Valentin z Terni 14.2.
Vincenc Ferrero 5.4.
Vít
H /Při    HNISAVÝCH VŘEDECH/* :
/Fina 12.3/* - trpěla hroznou nemocí, při které se nemohla vůbec hýbat a šest let, než zemřela, setrvávala v jedné poloze na dubovém prkně. Měla odporné vředy, kvůli kterým se od ní lidé odvraceli.
/ct.Marie Elekta/* - měla hnisavý vřed na hlavě, který jí působil mnoho utrpení.
/ Rita 22.5./* - nějakou dobu před svou smrtí trpěla hroznými vředy a pro zápach musela bydlet odděleně od ostatních. Po smrti se její rány zázračně zacelily a její pokojík byl plný příjemné vůně.
Při    HOREČCE:
Antonín Paduánský 13.6
Adalhard z Corbie - je patronem proti horečce.
Barbora 4.12
Damas (Hostivít) 11. 12.
Jodok (Josse, Jošt, Iodocus) 13.12.
Jenovéfa - vzývá se proti horečce, její modlitba byla už za jejího života velmi účinná.
Karel I.Dobrotivý - je to patron proti horečce.
Koleta je vzývána proti horečce.
Petr 29.6.
Rajmund Nennatus - je patronem proti horečce.
Reginald
Romedius
Servác 13.5.
Vincenc Ferrero 5.4.
CH Patron proti    CHOLEŘE :
Roch z Montpellieru 16.8
   CHOREA :
Vít
Za    CHROMÉ :
Vedast
Servul 23.12 - sám byl od narození těžce ochrnutý a žebral u dveří kostela Svatého Klimenta v Římě. I Proti    INFEKČNÍM CHOROBÁM (NÁKAZÁM)
Adalhard z Corbie - je patronem proti horečce, infekčním chorobám a tyfu.
Antonín Veliký
Blažej - je patronem proti moru.
Bronislava
Erhard
František z Pauly 2.4. - je patronem proti moru.
Kryštof 24.7
Lucie 13. 12.
Ludvík IX.
Reinold
Roch z Montpellieru 16.8
Šebestián - je patronem proti moru
Za    INVALIDY :
Fina 12.3.
Roch z Montpellieru 16.8
Servul 23.12
K Při    KAŠLI A BOLESTECH V KRKU :
Blažej - uctívání jako ochránce při onemocnění krku souvisí s tím, jak zachránil ve vězení chlapce před udušením . Již od 12.století existuje modlitba ke Blažeji proti otokům hrdla. Začátkem února se dodnes uděluje v kostele Svatoblažejské požehnání dvěma zkříženými svícemi proti krčním nemocem. Já to mám osobně vyzkoušeno, chodím tam každý rok a funguje to.
Lucie 13. 12.
Gebhart II. z Kostnice
Matěj
Ondřej, 30.11. - je patronem proti bolestem v krku.
Walburga
Proti    KOLICE : viz proti bolestem břicha
Proti    KOUSNUTÍ PSEM :
Dionysios 9.10
Hubert z Liege 3.11.
Vít 15.6.
Walburga 25.2.
Při    KOŽNÍCH CHOROBÁCH :
Fiakr
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Roch z Montpellieru 16.8
Suplicius - je to ochránce proti kožním nemocem.
Proti    KRČNÍM CHOROBÁM :
Balbína 31.3
Při velkém    KRVÁCENÍ :
Blažej 3.2. - je vzýván proti krvácení
Lucie 13. 12.
Štěpánka Quinzaniová
Veronika
Při    KRVOTOKU :
Sabina
Proti    KŘEČÍM :
Bibiána 2.12
Valentin z Terni
Ondřej 30.11.
L Proti bolestem    LEDVIN A KAMENŮM:
Ciborius
Burkhard
Štěpán 26.12.
M Proti nemocem    MOČOVÉHO MĚCHÝŘE :
Blažej - je vzýván jako ochránce proti nemocem měchýře.
Při zánětu    MOZKOVÝCH BLAN:
Helena Marie Stollenwerková
Při    MOZKOVÉ OBRNĚ A OCHRNUTÍ :
Valentin z Terni - je zobrazován s dítětem postiženým obrnou u nohou.
Řehoř z Utrechtu
Servác 13.5.
N Proti    NÁDORŮM :
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Proti    NEŠTOVICÍM :
Matěj
Rita 22.5.
Proti    NEMOCEM CELKOVĚ, patron NEMOCNÝCH :
Antonín Veliký
Bernadeta Soubirousová 16.4.
Erminold
Ignác Lotschert
Jan z Boha
Kamil de Lellis 14.7
Kateřina Sienská 29.4.
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Rita 22.5.
Maurus
Teodulf
Terezie z Lisieux 1.10.
Proti    NEMOCEM PRSOU :
Agáta 5.2.
Za    NEMOCNICE :
Anežka Česká - spolu s matkou Konstancií založila roku 1233 u kostela Haštala špitál Františka z Assisi, první svého druhu v Čechách.
Gertruda z Nivelles
Jan z Boha
Kamil de Lellis 14.7
Roch z Montpellieru 16.8
Proti    NEUROLOGICKÝM a NERVOVÝM nemocem :
apoštol Bartoloměj
Dymfna z Gheelu 15.5.
O Při    OBEZITĚ :
Vavřinec Giustiniani
Proti slepotě a    CHOROBÁM OČÍ, OČNÍM NEMOCEM A ZA DOBRÝ ZRAK :
Adelaida z Vilichu
Augustin
Lucie 13. 12.
Kryštof 24.7
Ludvík IX.
Clarus
Jenovéfa - vzývá se proti očním nemocem.
Josef 19.3.
Otýlie
Koleta
Walburga
Vedast
Vít
   OCHRNUTÍ :
/Fina 12.3./* - šest let ležela ochrnutá, neschopná pohybu a trpělivě to snášela, i když byla zanedbávána.
/Servul/* 23.12
P Proti    PÍCHÁNÍ V BOKU :
Štěpán 26.12.
Proti    POSEDLOSTI :
Štěpán 26.12.
Za tělesně    POSTIŽENÉ :
Fina 12.3.
Jiljí 1.9.
/Markéta Růžena Fleschová/*
Servul 23.12
Proti nemoci    PRSOU :
Agáta
Anastázie ze Sirmia 15.4. (25.12)
Při    PRŮJMU, TYFU A ÚPLAVICI:
Adalhard z Corbie
Eulalie 10. 12.
Lucie 13. 12.
R Při    RAKOVINĚ :
Aldegunda
Jiljí 1.9.
/ bl.Petr Donders/* - v r.1929 bylo na jeho přímluvu uzdraveno dvouleté dítě z rakoviny kostí. Je to zázrak potvrzený papežem v r. 1979
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Proti    RAKOVINĚ PRSU :
Agáta 5.2. - je patronkou proti rakovině prsu, protože byla mučena tak, že jí odřízli ňadra.
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Proti    REVMATISMU :
Burkhard
Gothard 5.5
Servác 13.5.
Proti    "RŮŽI" :
Kastulus
Ondřej, 30.11. - je patronem proti růži, které se také říkalo Ondřejova nemoc.
S Za    SLEPCE :
Katald
Kosmas 26.9
Damian 26.9.
Dunstan
Vavřinec ze Spoleta 3.2
Leodegarius z Autunu 2.10.
Lucie 13. 12.
Luitgarda z Tongernu 16.6
Odilie (princezna)
Paraskeva 25.7
Rafael Archanděl 29.9.
/Sibyllina Biscossiová/* - žila v 13.století a ve dvanácti letech přišla o zrak. Už za jejího života ji lidé pokládali za svatou.
Tomáš Apoštol 3.7.
Vít
Při chorobách    SLUCHU A UŠÍ:
Ludvík IX.
Lufthilda- Je ochránkyní proti bolestem uší a hlavy, v Luftelbergu se nemocní dotýkají bolavých uší Lufthildiným stříbrným vřetenem pro odstranění bolestí.
Smrt:
Za    dobrou smrt :
Dismas - lotr 25.3.
Josef 19.3.
Veronika
Vincenc Ferrero 5.4.
Proti    náhlé smrti :
Marek 25.4.
Aldegunda
Při   SPÁLENINÁCH :
Florián 4.5
Proti    STRUMĚ :
(Balbína 31.3)
T    TANEC SVATÉHO VÍTA
Vít
   TĚLESNĚ NEMOCNÝCH :
Bernadeta Soubirousová 16.4.
Kateřina Sienská 29.4.
Rita 22.5.
Terezie z Lisieux 1.10.
Proti    TUBERKULÓZE :
Terezie z Lisieux 1.10. - zemřela na tuberkulózu.
U Za    UMÍRAJÍCÍ :
Barbora 4.12
Josef - je patron umírajících.
Jakub Mladší, apoštol 3.5
Kamil de Lellis 14.7
Kateřina Sienská 29.4.
Šebestián - je patronem umírajících.
Veronika - je patronkou umírajících.
Vincenc Ferrero 5.4.
Proti    ÚPLAVICI :
Eulalie 10. 12.
Lucie 13. 12.
/Za snášení těžkých    UTRPENÍ/* :
/Antonie z Florencie/*
/Eustochie z Padovy/*
/Fina 12.3./*
/Jana Marie Bonomová/*
V    /VEGETARIÁNŮ/* :
/František z Pauly 2.4./* - založil řád, kde se skládá slib stálého postu, při kterém se nejí maso ani jiné živočišné výrobky (mléko, vejce)
Proti    VŘEDŮM:
Blažej - je patronem proti vředům.
Roch z Montpellieru 16.8
Proti    VYHLADOVĚNÍ :
Antonín Paduánský 13.6
Proti    VYRÁŽCE :
Roch z Montpellieru 16.8
Proti    VZTEKLINĚ :
Petr 29.6.
Roch z Montpellieru 16.8
Walburga
Z Proti    ZÁNĚTŮM :
Agáta 5.2.
/Za    ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ/* :
/Cuthbert /*
/Bernard Lehner/*
/Kateřina de Ricci/*
/Makarius Egyptský(Starší)/*
Simeon Jeruzalémský 18.2.
Za    ZDRAVÍ CELKOVĚ :
Kristina
/ Bl.Petr Donders/* - na jeho přímluvu dochází k zázračnému uzdravení
Zdislava
Anežka Česká
/Při    ZDRAVÉ VÝŽIVĚ/* :
Kamil de Lellis 14.7
- provedl nemocniční reformu, kdy se mimo jiné snažil dávat nemocným lidem různou stravu podle jejich nemoci.
Za rozvoj    ZDRAVOTNICTVÍ :
Anežka Česká - založila špitál Františka z Assisi, první svého druhu v Čechách a věnovala mu kostel Petra na Poříčí a několik vesnic.
/Marie Terezie Bonzelová/* - ze svého zděděného majetku stavěla nemocnice a tím podstatně přispěla v 19.století k rozvoji zdravotnictví v Německu.
Při otevřených    ZRANĚNÍCH, RANÁCH :
Peregrin z Laziosi 1.5. - viz AIDS
Při těžkých    ZRANĚNÍCH, RANÁCH :
Amalberga (Amalburga)
Kryštof 24.7
Rita 22.5.
Veronika
Proti    ZVRACENÍ :
Terezie z Lisieux 1.10.
Ž Proti chorobám    ŽLÁZ :
/Balbína 31.3/* - patronka proti strumě a jiným krčním chorobám (struma je choroba štítné žlázy)
Eduard Anglický - jako chlapec se stal anglickým králem, byl u lidu všeobecně oblíben a udělal toho mnoho pro chudé. Jeho macecha ho nechala zavraždit. Je uznaným patronem proti chorobám žláz, ale nevím z jakého důvodu.
Proti    ŽLUČOVÝM KAMENŮM :
Ciborius- patron proti ledvinovým i žlučovým kamenům.
Gothard 5.5
Štěpán 26.12.

*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.